voor al uw opvoedvragen over kinderen van 1 tot 12 jaar          
in de regio Liemers-Arnhem-Nijmegen

Wat zijn de mogelijkheden? 

Eenmalig adviesgesprek: 

In een eenmalig adviesgesprek, wordt door ons samen de vraag helder geformuleerd, waardoor er ook een duidelijk antwoord op komt. Dit kan genoeg zijn zodat jij/jullie hier zelf mee aan de slag kan/kunnen in de dagelijkse situatie. Zo'n adviesgesprek zal ongeveer 1 à 2 uur duren.

 Het traject van vier bijeenkomsten:

1. Nadat we een afspraak hebben gemaakt voor de intake kom ik thuis langs voor een kennismaking. Het liefst op een tijdstip dat alle verzorgers thuis zijn en de kinderen niet (of op bed liggen). Dan is er rustig de tijd om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te voeren. Tijdens dit gesprek leren we elkaar beter kennen en maken we de vraag helder. We hebben het over basis-regels, logische consequenties, aandacht voor elkaar, enz. We maken een plan voor het verdere traject.

2.  Bij de tweede keer kom ik of thuis kijken (denk aan tijdens het eten, naar bed gaan, samenspelen) of ik vraag jullie een opname te maken op camera van een bepaald moment (als dat je voorkeur heeft).

3. Tijdens de derde bijeenkomst bespreken we het meekijken (de observatie) of de opname. We bekijken wat de behoeften van je kind is, hoe jij/jullie daarop kunnen aansluiten. We maken samen een opvoedplan waar jij/jullie de komende tijd mee aan de slag kunnen.  Dit is heel praktisch en alleen voor jullie. Zo kan er bijvoorbeeld in staan hoe het naar bed-gaan er in het vervolg uitziet. 

4. De vierde en vaak ook de laatste bijeenkomst bespreken we de resultaten van de afgelopen tijd. Wat is er veranderd in jullie gezin door het plan uit voeren. Misschien moet er nog iets bijgeschaafd worden, daar is ook tijd en ruimte voor.

We ronden het traject af. Mocht het plan nog niet het gewenste effect geven, of is er nog een andere opvoedvraag, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zo kan ik nog een keer komen observeren om te kijken hoe jij/jullie de geleerde strategieën toepassen. Of ik kan tijdens een vooraf uitgekozen moment ter plekke coachen, zodat je direct het effect ziet van de nieuwe strategieën. 

Dit is een voorbeeldtraject. We kunnen hier in overleg altijd van afwijken. 

Is een opvoedvraag/probleem wel op te lossen in 4 keer? Jazeker. Omdat er tussen de derde en de vierde keer een tijd van minstens 2 à 3 weken zal zitten, waarin door jou/jullie het gemaakte plan wordt uitgevoerd. In deze periode hebben we contact via mail of WhatsApp over de ontwikkelingen.