voor al uw opvoedvragen over kinderen van 1 tot 12 jaar          
in de regio Liemers-Arnhem-Nijmegen

Wie is Flori

Mijn naam is Manon Burger, ik ben 41 jaar en getrouwd met Sander.  Ik ben moeder van drie kinderen uit 2010, 2011 en 2013. Mijn woonplaats is Huissen.

Na de HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik 10 jaar gewerkt op verschillende MKD's (Medisch Kleuter Dagverblijf) als pedagogisch medewerker en mentor voor ouders. Ook heb ik tijdens het werk verschillende opleidingen, cursussen en trainingen gevolgd over opvoeding, thuisbegeleiding en ontwikkelingsstoornissen, zoals Triple P (niveau 4), Video Interactie Begeleiding, ouderbegeleiding bij een kind met autisme.

Tijdens het werk op het MKD, ontdekte ik dat ik het thuis begeleiden van ouders ontzettend leuk en interessant vind.  Nu ik zelf moeder ben van drie kinderen, merk ik wat wel en niet werkt in de opvoeding. Wat er overblijft van goedbedoelde tips en adviezen als je daadwerkelijk 24/7 aan het opvoeden bent. 

Omdat ik  zelf veel ideeën heb over wat werkt in de praktijk, heb ik besloten om voor mezelf te beginnen. Ik wil voor gezinnen dat ze weer gezelligheid, rust en ontspanning ervaren. Dat je na je werk lekker thuis kunt komen en kan genieten van je gezin! Dit alles in een kortdurende vorm van een eenmalig adviesgesprek of een traject van 4 keer. Geen langdurende behandeling, maar kort, praktisch en efficiënt.

Ik maak in de begeleiding van gezinnen onder andere gebruik van aspecten van Triple-P. 

Triple-P staat voor: positive parenting program, oftewel positief opvoeden. Het doel hiervan is: minder aanvaringen tussen ouders en kinderen en kinderen onderling. Je leert anders kijken naar je kinderen en daardoor kun je veel conflicten al voor zijn en dus voorkomen.

Je kinderen houden je als het ware een spiegel voor met hun gedrag. Als het goed gaat met je kind, heb je aansluiting gevonden aan hun behoeften. Zijn er echter problemen, is het gedrag van je kind niet zoals je wenst, dan heb je nog niet de juiste aansluiting gevonden. Jij bent degene die de sleutel in handen heeft om het gedrag van je kind te beïnvloeden door beter aan te sluiten. Bijvoorbeeld als je kind onrustig is, vraagt hij van jou dat je hem rust en ontspanning biedt. Hoe je dit het beste kunt doen, is iets wat uitgebreid wordt besproken tijdens de huisbezoeken. Samen gaan we op zoek naar de behoeften van je kind en hoe jij daar op aan kunt sluiten. 

De naam Flori heb ik gekozen, omdat het in het Esperanto: opbloeien betekent. En dat is wat ik wil bereiken in gezinnen; gezinnen die opbloeien en het weer gezellig en fijn met elkaar hebben. 

Bij Flori is je privacy gewaarborgd. Flori werkt zelfstandig; is geen onderdeel van gemeente of instelling. Er zal geen informatie aan derden worden gegeven, zonder uitdrukkelijke toestemming van ouder(s)/verzorger(s).